To main content
Norsk
Publications

Ingen regional overgjødsling på Vestlandet

Popular scientific article
Year of publication
2012
Journal
Havforskningsrapporten
External websites
Cristin
Involved from NIVA
Trine Dale
Contributors
Stein Fredriksen, Vivian Husa, Hein Rune Skjoldal, Kjersti Sjøtun, Hartvig C Christie, Trine Dale, Yngvar Olsen