To main content
Norsk
Publications

Vassdragskalking i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust- Agder, Vest-Agder, Telemark og Hedmark.Datarapport - Vannkjemi 2014

Report
Year of publication
2015
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Tomas Adler Blakseth, Gunnar Severinsen

Summary

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har bidratt i utførelsen av kjemiske analyser av vannprøver tatt oppstrøms og nedstøms kalking i forsuringspåvirkede elver og vassdrag i, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark og Hedmark. Alle analyseresultatene for 2014 er samlet i denne datarapporten.