To main content
Norsk
Publications

Vassdragskalking i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Hedmark. Datarapport - Vannkjemi 2015

Report
Year of publication
2016
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Tomas Adler Blakseth, Gunnar Severinsen

Summary

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har bidratt i utførelsen av kjemiske analyser av vannprøver tatt oppstrøms og nedstrøms kalking i forsuringspåvirkede elver og vassdrag i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Hedmark. Alle analyseresultatene for 2015 er samlet i denne datarapporten