To main content
Norsk
Publications

Innspill fra Norges fiskerihøgskole til Forvaltningsplan for Norskehavet

Lecture
Year of publication
2016
External websites
Cristin
Involved from NIVA
Gunnar Sander
Contributors
Gunnar Sander

Summary

Presentasjonen tok opp: * Balansen samfunn - økosystem uttrykt i målstrukturen * Behov for større fokus på effektive virkemidler * Oppfordring om å vurdere et mer enhetlig krav til konsekvensutredninger til havs * Oppfordring om å vurdere et mer helhetlig system for marin arealplanlegging.