To main content
Norsk
Publications

Overvåking av Vestvannet og Borredalsdammen i Østfold, 2018

Report
Year of publication
2019
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Maia Røst Kile
Contributors
Maia Røst Kile, Petra Thea Mutinova

Summary

Gjennom vekstsesongen (mai-oktober) 2018 ble det gjennomført en overvåking av vannkvaliteten i Vestvannet og Borredalsdammen ved Fredrikstad. Rapporten gir funn fra inneværende år og sammenligner disse med trender fra tidligere års overvåking. Det er lagt vekt på økologisk tilstand, egnethet som drikkevann, algesammensetning, cyanobakterier og algetoksiner. I både Vestvannet og Borredalsdammen viser resultatene en jevn konsentrasjon av næringssalter over årene. I begge vannene har det i tillegg vært en reduksjon i algebiomasse og klorofyll over årene. Det ble observert lite cyanobakterier i vannene i 2018, og det ble ikke påvist microcystin ved noe tilfelle gjennom sesongen. Vestvannet havnet i svært god økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. I en totalvurdering av vannenes egnethet som drikkevann vurderes begge vannene til «mindre egnet», men siden FREVAR utfører omfattende behandling av vannet vil det likevel kunne leveres drikkevann av god kvalitet.