To main content
Norsk
Publications

Vannovervåking i Morsa 2019. Innsjøer, elver og bekker, november 2018 ‐ oktober 2019

Report
Year of publication
2020
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Eva Skarbøvik, Sigrid Haande, Marianne Bechmann, Birger Skjelbred

Summary

Rapporten gir resultater fra overvåking av bekker, elver og innsjøer i Vannområde Morsa i perioden 1. november 2018 – 31. oktober 2019. Resultatene inkluderer oversikt over konsentrasjoner av næringsstoffer og suspendert sediment i alle stasjoner, samt tarmbakterier i elver og bekker, og klorofyll og algetellinger i innsjøer. Et faktaark oppsummerer resultatene (Vedlegg 7).