To main content
Norsk
Publications

ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2019. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1720 | 2020.

Report
Year of publication
2020
External websites
Cristin
Contributors
Ann Kristin Schartau, Marit Mjelde, Ina Bakke Birkeland, Knut Andreas Eikland Bækkelie, Geir Dahl-Hansen, Andre barbosa Frainer, Karl Øystein Gjelland, Trygve H. Hesthagen, Thomas Correll Jensen, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Randi J. Saksgård, Birger Skjelbred, Gaute Velle, Bjørn Walseng