To main content
Norsk
Publications

ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2019. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1724 | 2020.

Report
Year of publication
2020
External websites
Cristin
Contributors
Ann Kristin Schartau, Birger Skjelbred, Knut Andreas Eikland Bækkelie, Benoît Olivier Laurent Demars, John Gunnar Dokk, Trygve H. Hesthagen, Thomas Correll Jensen, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Marit Mjelde, Randi J. Saksgård, Gaute Velle, Bjørn Walseng