To main content
Norsk
Publications

ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2018. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1396 | 2019.

Report
Year of publication
2019
External websites
Cristin
Contributors
Ann Kristin Schartau, Marit Mjelde, Ina Bakke Birkeland, Knut Andreas Eikland Bækkelie, Geir A. P. Dahl-Hansen, Andre barbosa Frainer, Karl Øystein Gjelland, Trygve H. Hesthagen, Thomas Correll Jensen, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Randi J. Saksgård, Birger Skjelbred, Gaute Velle, Bjørn Walseng