To main content
Norsk
Publications

ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2018. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1398 | 2019.

Report
Year of publication
2019
External websites
Cristin
Contributors
Ann Kristin Schartau, Ina Bakke Birkeland, Benoît Olivier Laurent Demars, Trygve H. Hesthagen, Anders Hobæk, Thomas Correll Jensen, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Marit Mjelde, Randi J. Saksgård, Birger Skjelbred, Gaute Velle, Bjørn Walseng