To main content
Norsk
Publications

ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2018. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-1400 | 2019.

Report
Year of publication
2019
External websites
Cristin
Contributors
Ann Kristin Schartau, Birger Skjelbred, Knut Andreas Eikland Bækkelie, Benoît Olivier Laurent Demars, John Gunnar Dokk, Trygve H. Hesthagen, Thomas Correll Jensen, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Marit Mjelde, Randi J. Saksgård, Odd Terje Sandlund, Gaute Velle, Bjørn Walseng