To main content
Norsk
Publications

Vannovervåking i Morsa 2020. Innsjøer, elver og bekker, november 2019 - oktober 2020

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Eva Skarbøvik, Sigrid Haande, Marianne Bechmann, Birger Skjelbred

Summary

Rapporten gir en oversikt over resultater fra overvåking av bekker, elver og innsjøer i Vannområde Morsa i perioden 1. november 2019 – 31. oktober 2020. Resultatene inkluderer oversikt over konsentrasjoner av næringsstoffer og suspendert sediment i alle stasjoner, samt tarmbakterier i elver og bekker, og klorofyll og algetellinger i innsjøer. Et faktaark oppsummerer resultatene (Vedlegg 7).