To main content
Norsk
Publications

Cyanobakterier og cyanotoksiner i norske drikkevannskilder. Vitenskapelig uttalelse fra faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester i Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Academic literature review
Year of publication
2021
Journal
VKM Report
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Ingunn Anita Samdal, Andreas Ballot, Nana Yaa Boahene, Gunnar Sundstøl Eriksen, Daniel Flø, Sigrid Haande, Camilla Svendsen, Heidi Amlund, Jonny Beyer, Anne Lise Brantsæter, Sara Bremer, Espen Mariussen, Cathrine Thomsen, Helle Knutsen