To main content
Norsk
Publications

Økokyst – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2020.

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Hilde Cecilie Trannum, Lars Gunder Golmen, Wenche Eikrem, Caroline Mengeot

Summary

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene Ulsteinvik og Geirangerfjorden, hvor det i 2020 ble overvåket planteplankton og støtteparametere. Samlet tilstand ble «god» for vannforekomsten Herøyfjorden-Røyrasundet, men kun «moderat» for Steinsfjorden og Geirangerfjorden.