To main content
Norsk
Publications

Lokale overvannstiltak i urbane boligområder: Erfaringer fra samarbeid på Grefsen-Kjelsås, Oslo

Academic article
Year of publication
2021
Journal
Vann
External websites
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Contributors
Ingvild Skumlien Furuseth, Line Johanne Barkved, Isabel Seifert-Dähnn

Summary

Stadig flere kommuner satser på lokale overvannsdisponering (LOD) for å håndtere økende overvannsutfordringer som følge av klimaendringer og urbanisering. Denne artikkelen omhandler erfaringer fra en støtteordning som ble testet ut på Grefsen-Kjelsås i Oslo for å etablere LOD-tiltak på private eiendommer i etablerte boligområder. Husstander på Grefsenplatået deltok i en auksjon av LOD-tiltak som resulterte i etableringen av 4 regnbed, 2 permeable innkjørsler og 1 grønt tak, samt 8 regntønner. Artikkelen bygger på resultatene fra tre spørreundersøkelser og intervjuer gjennomført som del av studien. Auksjonen viste seg å være avgjørende for at auksjonsvinnerne etablerte LOD-tiltak på egen eiendom, delvis fordi de ikke visste om slike tiltak på forhånd og delvis pga. den økonomiske støtten. Boligeierne var generelt fornøyd med LOD-tiltakene, som de mener har god kapasitet til å håndtere overvannet fra eiendommen. Noen hadde ønsket mer veiledning om drift og vedlikehold. Auksjonen innebar at kommunen var prosjektleder i tiltaksetableringen, noe som førte til høye administrasjonskostnader for dem. Kommunens kompetanse og koordinerenderolle var imidlertid viktig for tiltaksetableringen. Funnene i studien viser potensialet til å etablere LOD-tiltak i bebygde områder gjennom støtteordninger.