To main content
Norsk
Publications

ØKOFERSK delprogram Vest: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2020. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-2053 | 2021.

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Contributors
Ann Kristin Schartau, Gaute Velle, Knut Andreas Eikland, Benoît Olivier Laurent Demars, Anders Hobæk, Thomas Correll Jensen, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Erik Friele Lie, Elina Lungrin, Marit Mjelde, Randi J. Saksgård, Birger Skjelbred, Bjørn Walseng