To main content
Norsk
Publications

ØKOFERSK delprogram Øst: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2020. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-2055 | 2021

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Contributors
Ann Kristin Schartau, Birger Skjelbred, Knut Andreas Eikland, Benoît Olivier Laurent Demars, John Gunnar Dokk, Thomas Correll Jensen, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Elina Lungrin, Marit Mjelde, Randi J. Saksgård, Gaute Velle, Bjørn Walseng