To main content
Norsk
Publications

Utredning: Organiseringsmodell for Alna - effektiv og langsiktig organisering for samordnet og kunnskapsbasert tiltaksarbeid i et byvassdrag

Report
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Contributors
Ingrid Nesheim, Ingvild Skumlien Furuseth, Sindre Langaas

Summary

Rapporten er sluttproduktet for et prosjekt om utredning av organiseringsmodeller for samordnet og kunnskapsbasert tiltaksarbeid i og langs Alnavassdraget. Utarbeidelsen av rapporten bygger på informasjonsinnhenting gjennom evalueringsrapporter som har adressert organisering for samordning vertikalt og horisontalt nivå, og andre større prosjekter. Rapporten presenterer et forslag til organisering av en satsning for restaurering av Alna, som kan oppnå synergier mellom sektorer på statlig og kommunalt nivå.