To main content
Norsk
Publications

MAREA Webinar: Kan FNs nye system for naturregnskap hjelpe Oslofjorden på rett kjøl? -Tiltaksplan for Oslofjorden - de nyeste oppdateringene -Om MAREA prosjektet og dets foreløpige resultater -Naturregnskap og kystforvaltning i Finland -Kartlegging og verdsetting av regionale friluftsområder og turruter i Viken -Friluftslivsregnskap for kystsonen ved bruk av stordata -Kartlegging av fritidsfiske og fuglekikking -Innovative metoder: Kartlegging av friluftsliv

Academic lecture
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Contributors
Wenting Chen, Philip Wallhead, David Nicholas Barton, Gunnar Sander, Andre Staalstrøm, Knut Bjørn Stokke, Stian Stensland, Hilde Nikoline Hambro Dybsand, Eyvor kristin, Kristine Grimsrud, Markku Viitasalo, Linda Lomeland, Per Kristen Gisleberg, Berit C Kaae, Anton S Olafsson, Mari Susanne Solerød, Eva Næss Karlsen