To main content
Norsk
Publications

Vannvegetasjon i ferskvann. Bakgrunnsrapport

Report
Year of publication
2022
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Marit Mjelde
Contributors
Marit Mjelde, Børre Kind Dervo

Summary

Rapporten gir en lettfattelig oversikt over vannvegetasjonen i Norge og inngår som en av bakgrunnsrapportene for brukere av Natur i Norge (NiN). Den vil være nyttig både for forvaltningen og for de som skal kartlegge naturtyper. Rapporten inkluderer definisjon og inndeling av vannplanter, omtale av ulike vegetasjonstyper, oversikt over viktige gradienter for artsantall og utbredelse i innsjøer, samt forskjellig klassifisering av innsjøer basert på vannvegetasjonen. Den omfattende referanselista gir utfyllende kunnskap om vannvegetasjon.