To main content
Norsk
Publications

Sublethal exposure to Microcystis aeruginosa extracts during embryonic development reduces aerobic swimming capacity in juvenile zebrafish

Academic article
Year of publication
2022
Journal
Aquatic Toxicology
External websites
Cristin
Doi
Involved from NIVA
Maria Christou
Contributors
Emmanolia Sergi, Michail Orfanakis, Anastasia Dimitriadi, Maria Christou, Anthi Zachopoulou, Chara Kourkouta, Alice Printzi, Sevasti-Kiriaki Zervou, Pavlos Makridis, Anastasia Hiskia, Giorgos Koumoundouros