To main content
Norsk
Publications

ØKOSTOR 2022: Basisovervåking av store innsjøer. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Contributors
Sigrid Haande, Ann Kristin Schartau, Geir Dahl-Hansen, Benoît Olivier Laurent Demars, John Gunnar Dokk, Knut Andreas Eikland, Karl Øystein Gjelland, Thomas Correll Jensen, Erik Friele Lie, Elina Lungrin, Marit Mjelde, Jonas Persson, Vegar Seljestokken, Ingrid Solberg, Birger Skjelbred, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Kirstine Thiemer, Bjørn Walseng