To main content
Norsk
Publications

Effekter av ekstremværet «Hans» på vannkvaliteten i Mjøsa

Report
Year of publication
2023
External websites
Cristin
Fulltekst
Contributors
Jan-Erik Thrane, Birger Skjelbred, Asle Økelsrud

Summary

Ekstremværet «Hans» rammet store deler av Sør-Norge i august 2023, og førte til storflom i Gudbrandsdalslågen og rekordhøy vannstand i Mjøsa. Denne rapporten presenterer hvordan ekstremværet påvirket vannkvaliteten i Mjøsa de etterfølgende månedene. Resultatene er basert på overvåkingsdata innsamlet gjennom den tiltaksrettede overvåkingen i vannområde Mjøsa, finansiert av Vassdragsforbundet, samt to ekstra prøvetakingstokt i september og oktober, finansiert av Miljødirektoratet.