To main content
Norsk
Publications

Vurdering av eutrofisituasjonen i kystområder, med særlig fokus på Hardangerfjorden og Boknafjorden

Report
Year of publication
2011
External websites
Cristin
Involved from NIVA
Trine Dale
Contributors
Stein Fredriksen, HR Skjoldal, Vivian Husa, Yngvar Olsen, Hartvig C Christie, Trine Dale, Kjersti Sjøtun