Siste nytt om ledige stillinger

Instrumentingeniør

Seksjon for Forskningsinfrastruktur leverer ulike infrastrukturtjenester til kunder internt, og sørger for at forskerne har det nødvendige av instrumenter og utstyr for oppdragene som skal utføres. Gruppen for sensorer, instrumenter og utstyr ivaretar NIVAs instrumentpark, bistår med kompetanse, og leverer instrumenteringsløsninger tilpasset forskernes oppdrag. Seksjonen leverer også instrumenteringsløsninger til miljøovervåkingsoppdrag eksternt, og leverer tjenester både for sjø- og ferskvann. Vi søker en medarbeider som kan styrke vårt team innen instrumentering/måleteknikk.