Siste nytt om ledige stillinger

Forskningsleder Seksjon for nedbørfeltprosesser

Ledige stillinger

NIVA har et av Norges ledende fagmiljøer innen vann og nedbørfeltprosesser og søker nå ny forskningsleder. Seksjonen er engasjert i miljøovervåking, eksperimentell forskning og modellering knyttet til aktuelle vannfaglige problemstillinger. Viktige forskningsfelt er biogeokjemiske prosesser, omsetning og transport av karbon, nitrogen og fosfor, utvikling og anvendelse av modellverktøy for fysiske, kjemiske og biologiske forhold i elver og innsjøer, samt hvordan aktiviteter og prosesser i nedbørfelt påvirker vann og vassdrag.

Researcher in Aquatic Biogeochemical Modelling - Catchment Processes

NIVA’s Section for Catchment Processes is engaged in multidisciplinary projects related to biogeochemistry, surface quality modelling, water resource management and climate change assessments. The section is actively employed to systemise, investigate, study and disseminate information about complex aquatic environmental problems linked with water. The section is involved in national and international research projects, including several EU projects. Candidates in fields of catchment biogeochemistry, aquatic geochemistry and limnology, with strengths in process-oriented modelling are invited to apply.