Ledig stilling

Forskningsleder

Forskningsleder

Seksjon for Marin forurensning består av en gruppe på 12 høyt kvalifiserte forskere som er spesialister innen marin økosystemforståelse med vekt på miljøgifter og biogeokjemiske prosesser. Seksjonen arbeider innenfor tre hovedområder: overvåking av miljøkvalitet i fjorder og kystvann, miljøgifter i økosystem og næringsnett, samt risikovurderinger og tiltak, særlig mot forurensede sedimenter. Våre markeder er industri, forvaltning, forskningsråd og internasjonale prosjekter (EU, bistand)

Ledig stilling

Post-Doc marine ecology and ocean acidification

Post-Doc marine ecology and ocean acidification

The Norwegian Institute for Water Research (NIVA) has partnered with the Arctic Monitoring Assessment Program (AMAP), Institute of Marine Studies (IMR, Norway) and the University of Gothenburg (UGot, Sweden) to undertake research into new theoretical understanding of the response of marine ecosystems to ocean acidification, with a focus on the Arctic. This research is under the auspices of the new AMAP Ocean acidification report commissioned by the Arctic Council. We seek a 2-year postdoctoral researcher in marine ecology and ocean acidification.

Kontakt en av våre ansatte

Liste over alle ansatte