Ledig stilling

Researcher - Environmental Technology

Researcher - Environmental Technology

As part of its on-going research strategy, the Norwegian Institute for Water Research (NIVA) Region South in Grimstad is seeking motivated researchers within the field of environmental technology. The position will focus on developing research collaborations and environmental technology solutions with local industrial partners and networks. This is an excellent opportunity for the right candidate to lead and develop this emerging focus area locally.

Nyhet

SIS Biodiversitet er avsluttet

SIS Biodiversitet er avsluttet

I 2011 startet NIVA opp tre strategiske institutt-satsinger (SIS): én fokusert på effekter av klimaendringer, én fokusert på miljøgifter og én fokusert på biologisk mangfold, såkalt biodiversitet. Disse fagområdene ble utpekt som viktige forskningsfelt for NIVA, med støtte fra Miljøverndepartementet og Norges Forskningsråd. SIS Biodiversitet ble som den første av de strategiske satsingene avsluttet med et seminar ved CIENS 4. mars 2015.

Kontakt en av våre ansatte

Liste over alle ansatte