Ledig stilling

Forskningsleder seksjon for nedbørfeltprosesser

Forskningsleder seksjon for nedbørfeltprosesser

NIVA har et av Norges ledende fagmiljøer innen vann og nedbørfeltprosesser og søker ny forskningsleder da den nåværende går over i ny stilling i instituttet. Seksjonen er engasjert i miljøovervåking, eksperimentell forskning og modellering knyttet til aktuelle vannfaglige problemstillinger. Viktige forskningsfelt er biogeokjemiske prosesser, omsetning og transport av karbon, nitrogen og fosfor, utvikling og anvendelse av modellverktøy for fysiske, kjemiske og biologiske forhold i elver og innsjøer, samt hvordan aktiviteter og prosesser i nedbørfelt påvirker vann og vassdrag.

Kontakt en av våre ansatte

Liste over alle ansatte