Ledig stilling

EU-rådgiver

EU-rådgiver

EU-prosjekter er en viktig del av NIVAs prosjektportefølje og instituttet har hatt god uttelling i EUs FP7. NIVA er også med i flere prosjekter rettet mot H2020’s store samfunnsutfordringer innen vann-området. Forskningsinfrastruktur er også et område hvor vi står sterkt. NIVA ønsker å styrke sin posisjon ytterligere bl.a. gjennom gode prosjektprosesser. For å sikre at vi stadig er i posisjon og har inngrep til å skaffe nye prosjekter, samt bistå administrativt i prosjektgjennomføringen, har vi behov for en dyktig EU-rådgiver.

Kontakt en av våre ansatte

Liste over alle ansatte