Vannplanter i Norge

Vannplanter (akvatiske arter, hydrofytter) er planter som er tilpasset et liv i vann. De vokser helt neddykket eller har blader flyt­ende på vann­over­flata. De kan deles inn i grupper etter hvordan de lever og ser ut: isoetider (kort­skuddplanter), elodeider (lang­skud­d­planter), nymphaeider (flyte­blad­planter) og lemnider (fritt­flyt­ende planter). I tillegg inklu­deres kransalgene blant vannplantene. Trykk direkte på bildene under for å gå til de ulike livsformgruppene. Du kan også bruke menyen på venstre side.

Bilde1.png
Lobelia dortmanna: Eksempel på art innenfor livsformgruppen isoetider (kort­skuddplanter)

 

clemson.png
Elodea canadensis: Eksempel på art innenfor livsformgruppen elodeider (lang­skud­d­planter)

 

Bilde5.png
Chara subspinosa: Eksempel på art innenfor livsformgruppen characeer (kransalger).

 

Bilde3.png
Nuphar pumila: Eksempel på art innenfor livsformgruppen nymphaeider (flyte­blad­planter)

 

Bilde4.png
Spirodela polyrhiza: Eksempel på art innenfor livsformgruppen lemnider (fritt­flyt­ende planter)

 

 

Last updated 26.05.2021