To main content
Norsk
Publications

Oppklaring av yngeldødelighet

Report
Year of publication
2013
External websites
Cristin
Fulltekst
Involved from NIVA
Åse Åtland
Contributors
Anne Gerd Gjevre, Anne Berit Olsen, Hege Hellberg, Hanne Katrine Nilsen, Hanne Ringkjøb Skjelstad, Marta Alarcon, Øyvind Brune Vågnes, Duncan John Colquhoun, Even Thoen, Åse Åtland, Linda Marie Skryseth, Atle Lillehaug