To main content
Norsk
Publications

Vassdragskalking i Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder. Datarapport - Vannkjemi 2013

Report
Year of publication
2014
External websites
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Contributors
Tomas Adler Blakseth, Gunnar Severinsen

Summary

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har bidratt i utførelsen av kjemiske analyser av vannprøver tatt oppstrøms og nedstrøms kalking i forsuringspåvirkede elver og vassdrag i Aust-Agder, Telemark Hedmark, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder. Alle analyseresultatene for 2013 er samlet i denne datarapporten.