Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vassdragskalking i Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder. Datarapport - Vannkjemi 2013

Rapport
Publiseringsår
2014
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Forfattere
Tomas Adler Blakseth, Gunnar Severinsen

Sammendrag

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har bidratt i utførelsen av kjemiske analyser av vannprøver tatt oppstrøms og nedstrøms kalking i forsuringspåvirkede elver og vassdrag i Aust-Agder, Telemark Hedmark, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder. Alle analyseresultatene for 2013 er samlet i denne datarapporten.