To main content
Norsk
Publications

Drikkevannskilden Rore – vurdering av akrylamidutslipp fra vannverket og tilstand etter flommen i 2015

Report
Year of publication
2016
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Atle Hindar, Rolf Høgberget, Liv Bente Skancke

Summary

Innsjøen Rore er drikkevannskilde for Arendal og Grimstad kommuner, og kommunene har hvert sitt vannverk på østsiden av innsjøen. I forbindelse med at det ikke er påvist akrylamid i flere påfølgende prøver, har Grimstad kommune søkt fylkesmannen om fritak for ytterligere analyser i avløpsvannet fra sitt renseanlegg. Basert på kriterier i forhold til måledata og laboratoriets rapporteringsgrense, har vi anbefalt at utslippet av akrylamid settes til null og at det ikke gjennomføres resipientundersøkelser i Rore med tanke på effekter av akrylamid. Videobilder viser parallelle striper på den naturlige innsjøbunnen ved utslippspunktet. Bunnens struktur og utseende er ellers som i et referanseområde. Etter flommen i september 2015 ble det påvist bakteriell forurensning (E. coli og koliforme bakterier) på alle stasjoner i overflaten, men drikkevannsinntakene var ikke påvirket fordi de lå under termoklinen. Andre data viser at innsjøens tilstand med hensyn til eutrofi var god. Dataene tyder også på at det ikke har vært en markant inntrenging av vann fra Nidelva til Rore. Det er anbefalt at det gjennomføres tilsvarende undersøkelser i perioder av året (sein høst og vinter) med stor flom i kombinasjon med at det ikke er termisk sjiktning i innsjøen.