To main content
Norsk
Publications

Vassdragskalking i Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder. Datarapport - Vannkjemi 2012

Report
Year of publication
2013
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Eirin Årstein-Eriksen
Contributors
Eirin Pettersen, Tore Høgåsen

Summary

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har bidratt i utførelsen av kjemiske analyser av vannprøver tatt oppstrøms og nedstøms kalking i forsuringspåvirkede elver og vassdrag i Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder. Alle analyseresultatene for 2012 er samlet i denne datarapporten.