Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Vassdragskalking i Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder. Datarapport - Vannkjemi 2012

Rapport
Publiseringsår
2013
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Eirin Årstein-Eriksen
Forfattere
Eirin Pettersen, Tore Høgåsen

Sammendrag

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har bidratt i utførelsen av kjemiske analyser av vannprøver tatt oppstrøms og nedstøms kalking i forsuringspåvirkede elver og vassdrag i Aust-Agder, Hedmark, Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane og Vest-Agder. Alle analyseresultatene for 2012 er samlet i denne datarapporten.