To main content
Norsk
Publications

Evaluering og revidering av tiltaksanalyse for Tunevann

Report
Year of publication
2016
External websites
Cristin
Arkiv
Involved from NIVA
Sigrid Haande
Contributors
Marianne Bechmann, Sigrid Haande, Sigrun Kværnø, Liv Mette Poverud, Stein Turtumøygard

Summary

Tunevann er et viktig badevann for Sarpsborg by. Det er ofte algeoppblomstringer med giftproduksjon i innsjøen som betyr at vannet blir uegnet for bading. NIBIO, NIVA og NMBU har vurdert tilstanden i innsjøen, fosfortilførsler fra nedbørfeltet og mulige løsninger.