Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Evaluering og revidering av tiltaksanalyse for Tunevann

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
NIVA-involverte
Sigrid Haande
Forfattere
Marianne Bechmann, Sigrid Haande, Sigrun Kværnø, Liv Mette Poverud, Stein Turtumøygard

Sammendrag

Tunevann er et viktig badevann for Sarpsborg by. Det er ofte algeoppblomstringer med giftproduksjon i innsjøen som betyr at vannet blir uegnet for bading. NIBIO, NIVA og NMBU har vurdert tilstanden i innsjøen, fosfortilførsler fra nedbørfeltet og mulige løsninger.