To main content
Norsk
Publications

Hurtigmetoder for online deteksjon av mikrobiell forurensning i vann

Report
Year of publication
2018
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Aina Charlotte Wennberg, Maria Thérése Hultman

Summary

Dagens krav til overvåking av hygienisk vannkvalitet for drikkevann og badevann inkluderer kun dyrkingsmetoder som tar ett til tre døgn å analysere. For bedre å kunne vurdere og håndtere hygienisk risiko er det et ønske om hurtigere metoder for å gi raskere svar og å kunne gjøre hyppigere analyser. Den «ideelle metode» som både gir analyseresultat i nær sanntid, er enkel/billig og samtidig er sensitiv og spesifikk nok til å avgjøre om vannet holder drikkevannskvalitet vil man neppe lykkes med å utvikle i nær fremtid. Likevel, for ulike anvendelser i vannbransjen er det potensial for å ta i bruk og videreutvikle forbedrede metoder, som kan gi betydelig tilleggsverdi sammenlignet med dagens dyrkingsmetoder. I arbeidet med å etablere nye metoder er det viktig å fokusere på hvilke funksjonskrav som er absolutte for ulike anvendelser, deriblant krav om analysetid, deteksjonsgrense og spesifisitet, og basere seg på analyseprinsipp som vil være i stand til å møte disse funksjonskravene. Denne rapporten oppsummerer behovene for forbedrede metoder innen forskjellige bruksområder: kontinuerlig overvåking av råvann, risikokartlegging av råvannskilder, overvåking av rensetrinn på vannbehandlingsanlegg, hendelsesvarsel på ledningsnett, lekkasjesøk fra avløpsnettet og badevannsovervåking. Alternative metoder for hurtig deteksjon av hygienisk vannkvalitet som enten er kommersielt tilgjengelig eller under utvikling er beskrevet under følgende kategorier: Dyrkingsmetoder, enzymbaserte metoder, molekylære metoder, celletellingsanalyser og sensorer. Verktøy for oppkonsentrering av vannprøver og modellering av vannkvalitet er også beskrevet. Det er gjort en vurdering av hvilke metoder som har størst potensial for bruk eller videreutvikling innen de forskjellige områdene for overvåking av vannkvalitet.