To main content
Norsk
Publications

Petrokjemianlegg på Kårstø. Primærproduksjon februar-november 1981. Planteplanktonets biomasse og produksjon sett i relasjon til beitepress, hydrografi, lys og næringssalter.

Report
Year of publication
1982
External websites
Cristin
Contributors
Svein Rune Erga, Kai Sørensen