Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Petrokjemianlegg på Kårstø. Primærproduksjon februar-november 1981. Planteplanktonets biomasse og produksjon sett i relasjon til beitepress, hydrografi, lys og næringssalter.

Rapport
Publiseringsår
1982
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Svein Rune Erga, Kai Sørensen