To main content
Norsk
Publications

Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Contributors
Glenn Dunshea, Luis Martell, Torkild Bakken, Nataliya Budaeva, Torbjørn Ekrem, Anne Helene S. Tandberg, Thierry Baussant, Hugo de Boer, Jon Thomassen Hestetun, Anders Hobæk, Eveliina Kallioniemi, Aud Larsen, Stine Svalheim Markussen, Quentin Mauvisseau, Jessica Louise Ray, Nigel Yoccoz, Endre Willassen