Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Fulltekst
Forfattere
Glenn Dunshea, Luis Martell, Torkild Bakken, Nataliya Budaeva, Torbjørn Ekrem, Anne Helene S. Tandberg, Thierry Baussant, Hugo de Boer, Jon Thomassen Hestetun, Anders Hobæk, Eveliina Kallioniemi, Aud Larsen, Stine Svalheim Markussen, Quentin Mauvisseau, Jessica Louise Ray, Nigel Yoccoz, Endre Willassen