To main content
Norsk
Publications

Frisk Oslofjord. Undersøkelser på grunt vann - med utprøving av ny teknologi

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Mats Gunnar Walday, Eli Rinde, Guri Sogn Andersen, Kasper Hancke, Siri Røang Moy

Summary

Prosjektet Frisk Oslofjord skal samle kunnskap som skal gi grunnlag for bærekraftig forvaltning, styrking av de marine ressursene og det marine miljøet. NIVAs del i arbeidet omfattet utprøving av ny teknologi for undersøkelser og kartlegging av grunne marine naturtyper i form av flyvende- og undervannsdroner. Dette ble kombinert med tradisjonelle, mer tidkrevende metoder for å kunne vurdere naturtypenes tilstand, og som verifisering av resultatene fra den nye teknologien.