Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Frisk Oslofjord. Undersøkelser på grunt vann - med utprøving av ny teknologi

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Mats Gunnar Walday, Eli Rinde, Guri Sogn Andersen, Kasper Hancke, Siri Røang Moy

Sammendrag

Prosjektet Frisk Oslofjord skal samle kunnskap som skal gi grunnlag for bærekraftig forvaltning, styrking av de marine ressursene og det marine miljøet. NIVAs del i arbeidet omfattet utprøving av ny teknologi for undersøkelser og kartlegging av grunne marine naturtyper i form av flyvende- og undervannsdroner. Dette ble kombinert med tradisjonelle, mer tidkrevende metoder for å kunne vurdere naturtypenes tilstand, og som verifisering av resultatene fra den nye teknologien.