Til hovedinnhold
English

Eli Rinde

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
eli.rinde@niva.no
Telefonnummer
+47 901 24 941
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Marinbiologi

Profil

Eli Rinde er marinbiolog, har doktorgrad i tareskogsøkologi fra Universitetet i Oslo, og jobber som seniorforsker på seksjon for Marin biologi. Hun har bred kompetanse innen marin økologi og mer enn 30 års erfaring fra økologiske studier langs norskekysten. Fokus er på habitatdannende planter som tare, tang og ålegras, og habitatdannende dyr som stillehavsøsters og blåskjell. Problemstillingene omfatter kartlegging av viktige arters utbredelse, samspill mellom arter, samt undersøkelser av kystøkosystemers mangfold og tilstand. Et viktig mål er å kunne skille mellom naturlig variasjon og effekter knyttet til klima og andre menneskeskapte påvirkninger. Eli undersøker dette gjennom eksperimenter og undersøkelser i felt med bruk av undervannskamera, snorkling og dykking, samt gjennom eksperimenter under kontrollerte forhold som på NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand i Drøbak. Hennes fagkompetanse omfatter statistiske analyser, økologisk modellering, samt utvikling av metodikk og kriterier for mangfold og tilstand, samt metodikk for restaurering og villgjøring av marine naturtyper.