To main content
Norsk
Publications

Forslag til forvaltningsrelevante marine naturenheter

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Arkiv
Contributors
Trine Bekkby, Eli Rinde, Eivind Oug, Pål Buhl-Mortensen, Jonas Thormar, Margaret Dolan, Marit Mjelde, Janne Kim Gitmark, Siri Røang Moy, Susanne Claudia Schneider, Genoveva Gonzales-Mirelis, Geir Helge Rødli Systad, Thijs Christiaan van Son

Summary

Regjeringen ønsker å prioritere kartlegging av naturtyper som enten er truet, viktige for mange arter, dekker sentrale økosystemfunksjoner, eller er spesielt dårlig kartlagt. En marin faggruppe ble nedsatt for å operasjonalisere kriteriene og bruke disse til å velge ut forvaltningsrelevant marin natur ved bruk av NiN-systemet.