To main content
Norsk
Publications

Tålegrense hos ørret (Salmo trutta) og effekt på Gyrodactylus salaris ved eksponering for monokloramin

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Contributors
Kjetil Olstad, Tobias Houge Holter, Anders Gjørwad Hagen, Anne Luise Ribeiro, Marit Måsøy Amundsen, Øyvind Aaberg Garmo

Summary

Fra tidligere undersøkelser foreligger det betydelig kunnskap om effekten av kloramin på lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Omfanget av og grensene for det terapeutiske vinduet, det vil si konsentrasjoner som laksen tåler over en viss tid, men som dreper parasitten, har ikke vært godt kjent. For å utvide den eksisterende kunnskapen om det terapeutiske vinduet ved bruk av kloramin som behandlingskjemikalium mot G. salaris var det derfor relevant å undersøke hvor høye konsentrasjoner av klor fisken tålte over tid, i tillegg til å undersøke effekten på parasitten ved et utvalg av relevante konsentrasjoner. Basert på forsøkene ble det konkludert med at kloramin som behandlingskjemikalium mot G. salaris har et større terapeutisk vindu enn for eksempel surt aluminium, hvilket medfører at det kreves mindre finjusteringer av dose og færre doseringspunkter sammenlignet med aluminiumsmetoden. Kunnskapsgrunnlaget om det terapeutiske vinduet for klor som kjemikalium i behandling mot G. salaris har blitt styrket, og resultatene er lovende før en mulig fullskala behandling i vassdraget.