To main content
Norsk
Publications

Forsøksbehandling med monokloramin mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris ved flere doseringspunkter i Driva

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Contributors
Anders Gjørwad Hagen, Ingar Becsan, Øyvind Aaberg Garmo, Peter Stig Hansen, Tobias Houge Holter, Kjetil Olstad, Odd Arne Segtnan Skogan, Marit Måsøy Amundsen, Anne Luise Ribeiro

Summary

Det er nå veletablert at klor tilsatt som monokloramin i svært lave konsentrasjoner kan fjerne Gyrodactylus salaris fra laksunger i løpet av få dager uten å ha synlige negative effekter på fisken. I denne rapporten presenteres et feltforsøk der målet har vært å få ytterligere kjennskap til dosering av kloramin i stor skala ved å inkludere en lengre elvestrekning enn i tidligere forsøk, samt å undersøke samspillet mellom flere doseringsanlegg i hovedelva. I tillegg ble det tilsatt kloramin fra mindre doseringsanlegg i fire sidebekker; Røta, Somrungen, Gryta og Vermøybekken. Undersøkelsene ble gjennomført i elva Driva, der kloraminløsningen ble tilsatt elvevannet ved tre lokasjoner. Målinger av klor ble gjort ved en rekke stasjoner i elva, ned til cirka 18 km fra øverste doseringspunkt ved fiskesperra ved Snøvasmelan. Klorkonsentrasjonen i elva ble som forventet gradvis redusert fra tilsettingspunktet til målepunktene nedover i elva, i tråd med det som tidligere er målt under forsøk i Driva. Dosering fra påfriskpunkter i elva sørget imidlertid for at ønsket klorkonsentrasjon ble opprettholdt 6,4-10 km nedover i vassdraget fra øverste doseringspunkt ved fiskesperra. Forsøket var vellykket, og resultatene viser at metoden er klar for å tas i bruk i en fullskala testdosering.