To main content
Norsk
Publications

Overvåking i Linnévassdraget, Svalbard, 2017 og 2019. Kunnskapsgrunnlag og utprøving av metodikk for framtidig overvåking av ferskvann på Svalbard.

Report
Year of publication
2020
External websites
Cristin
Involved from NIVA
Birger Skjelbred
Contributors
Martin Svenning, Ann Kristin Schartau, Birger Skjelbred