Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Overvåking i Linnévassdraget, Svalbard, 2017 og 2019. Kunnskapsgrunnlag og utprøving av metodikk for framtidig overvåking av ferskvann på Svalbard.

Rapport
Publiseringsår
2020
Eksterne nettsted
Cristin
NIVA-involverte
Birger Skjelbred
Forfattere
Martin Svenning, Ann Kristin Schartau, Birger Skjelbred