To main content
Norsk
Publications

ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2020. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-2051 | 2021

Report
Year of publication
2021
External websites
Cristin
Contributors
Ann Kristin Schartau, Marit Mjelde, Gaute Velle, Terje Bongard, Knut Andreas Eikland, Geir Dahl-Hansen, André Frainer, Karl Øystein Gjelland, Thomas Correll Jensen, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Narve Stubbraaten Johansen, Randi J. Saksgård, Birger Skjelbred, Bjørn Walseng