Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

ØKOFERSK delprogram Nord: Basisovervåking av utvalgte innsjøer i 2020. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand. Miljødirektoratet rapport M-2051 | 2021

Rapport
Publiseringsår
2021
Eksterne nettsted
Cristin
Forfattere
Ann Kristin Schartau, Marit Mjelde, Gaute Velle, Terje Bongard, Knut Andreas Eikland, Geir Dahl-Hansen, André Frainer, Karl Øystein Gjelland, Thomas Correll Jensen, Marthe Torunn Solhaug Jenssen, Narve Stubbraaten Johansen, Randi J. Saksgård, Birger Skjelbred, Bjørn Walseng